Medsharp AB

Vi:
– utvecklar och supportar datasystem för hälso- och sjukvården i Sverige
– är 5 medarbetare med kontor nära den nya Hagastaden i Stockholm.
– har lång erfarenhet (totalt > 100 år) av utveckling av IT-system i vården
– har kunder, både privata och offentliga, i flera regioner i Sverige. Från Umeå i norr till Karlskrona i söder

Några system vi säljer, utvecklar och supportar:
PAF
Ärendehanteringssystem för fysiologiska och neurofysiologiska laboratorier. Används i 7 regioner i Sverige
* Remissregistering från pappersremiss eller E-remiss
* Granskning av remisser. För prioritering och ordination
* Tidbokning med utskrift av kallelsebrev
* Ankomstregistrering
* Besöksregistrering. Utförda åtgärder
* Svar: Frastexter och/eller Wordprotokoll/Excelprotokoll. Signering. Utskrift. E-svar till journalsystem
* Arkiv: Lagring av remisser, besök och svar. Sökning. Dokumentarkiv med inskanning av pappersdokument eller automatisk inläsning av dokument
Kopplingar finns till många andra IT-system: journalsystem, remiss- och svar-system, medicintekniska system, 1177 tidbokning m.m

Tavlan
Visning och planering av aktiviteter för inneliggande patienter på ett sjukhus. Används i Region Stockholm
Används på SÖS, DS, Södertälje, Norrtälje, Dalen, Nacka m.fl
* hämtar info och beläggning från journalsystemet TakeCare
* hämtar info om bokningar i andra system på sjukhuset. T.ex Sectra, Orbit, TakeCare
* manuell inmatning av övrig data